Letnia sesja egzaminacyjna 2024 – ważne terminy

for English - click here

09.04.2024 r. (wtorek)

  • zgłoszenie przez studentów studiów stacjonarnych chęci przystąpienia do egzaminu  na poziomie C1. Studenci  zgłaszają swoją deklarację  lektorom prowadzącym zajęcia;
  • zgłoszenie przez studentów studiów niestacjonarnych chęci przystąpienia do egzaminu  certyfikowanego ACERT (poziom B2 i C1). Zgłoszenia należy przesłać do swoich lektorów. Link do opisu egzaminów i przykładowych testów: https://www.clc.put.poznan.pl/egzamin-koncowy-0;
  • decyzja o formie i poziomie egzaminu będzie obowiązywała zarówno w I terminie jak i w II terminie (poprawkowym). 

02.06.2024 r. (niedziela) - składanie wniosków do Zastępczyń Dyrektor CJK dotyczących:

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej CJK (https://www.clc.put.poznan.pl/wnioski-do-pobrania), wypełnić, dołączyć do niego stosowne dokumenty a następnie złożyć w wersji papierowej w sekretariacie dla studentów (pokój 321 E) lub przesłać na adres: office_clc@put.poznan.pl

02.06.2024 r. (niedziela)

Zgłaszanie do Kierowników CJK mgr Kingi Komorowskiej ORAZ mgr Karola Matysiaka na adresy mailowe kinga.komorowska@put.poznan.pl ORAZ karol.matysiak@put.poznan.pl  chęci przystąpienia do egzaminu warunkowego w ramach powtarzania przedmiotu. Równocześnie studenci zobowiązani są do dopełnienia wszystkich formalności związanych z powtarzanym egzaminem w swoim dziekanacie.

Uwaga!

  • Począwszy od zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023, likwidacji ulega obowiązek zapisu na egzamin kończący lektorat poprzez platformę eKursy.

 

  • Egzamin z języka obcego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby uzyskać ocenę z egzaminu należy przystąpić do obu jego części w ramach tego samego terminu (pierwszego lub poprawkowego). Jeśli student nie stawi się na jednej lub obu częściach egzaminu, do protokołu USOS/ eProto zostanie wpisany status NIEOBECNY. 

 

  • Zgodnie z Regulaminem Studiów, w przypadku, gdy w ciągu 7 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu student usprawiedliwi nieobecność, ma prawo do dodatkowego terminu. Dodatkowy termin nie może przypadać później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru. Wydłuża on okres rejestracji. Odpowiednie zaświadczenie  należy dostarczyć do Kierowników CJK (mailowo lub w wersji papierowej). 

 

Terminy sesji egzaminacyjnej:

I termin:

Studia stacjonarne:

część pisemna egzaminu: poniedziałek, 17.06.2024 r., godz. 09.00

część ustna egzaminu: od środy do piątku, 19-21.06.2024 r., od godz. 09.00

Studia niestacjonarne:

sobota, 22.06.2024 r.

godz. 09.00 – część pisemna egzaminu

godz. 12.00 – część ustna egzaminu

II termin (egzaminy poprawkowe):

Studia stacjonarne:

część pisemna egzaminu: poniedziałek, 09.09.2024 r.

część ustna egzaminu: wtorek-środa, 10-11.09.2024 r.

Studia niestacjonarne:

sobota, 14.09.2024 r.

godz. 09.00 – część pisemna egzaminu

godz. 12.00 – część ustna egzaminu

Szczegółowy harmonogram egzaminów uwzględniający sale, w których odbywają się część pisemna i ustna egzaminu jak również data i przybliżona godzina egzaminu ustnego zostaną opublikowane na stronie CJK na tydzień przed egzaminem. O fakcie publikacji studenci zostaną poinformowani przez swoich lektorów lub drogą mailową. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Kierownikami CJK kinga.komorowska@put.poznan.pl ORAZ karol.matysiak@put.poznan.pl