Zapisy na lektorat

Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Zgodnie z harmonogramem studiów, od nowego roku akademickiego 2022/2023 rozpoczniecie naukę j. obcego specjalistycznego. W związku z powyższym, proszę o dokonanie zapisu na lektorat klikając na link https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=23893  i wypełnienie testu diagnostycznego. Test należy wykonać bez żadnego przygotowania. Test pojawi się po dokonaniu rezerwacji. Wyjątek stanowią niektóre kierunki na WIM i WILiT, na których nie ma  konieczności wykonywania testu.

Zapisy trwają od 30.06 do 17.07. 2022. Brak zapisu na lektorat będzie skutkował brakiem informacji dotyczącej przydziału do grupy językowej w nowym roku akademickim. Informacja o przydziale do grupy pojawi się w systemie USOS, w planie zajęć kilka dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Sprawy związane z wyborem języka, błędnym zapisem proszę kierować do mgr Małgorzaty Bączyńskiej (malgorzata.baczynska@ut.poznan.pl) lub na adres office_clc@put.poznan.pl. W sprawach technicznych, problemach z zapisem, proszę kontaktować się z mgr Krzysztofem Olszewskim (krzysztof.olszewski@put.poznan.pl)  lub Piotrem Haltem (piotr.halt@put.poznan.pl).