Sekretariat dla studentów

Sekretariat dla studentów:

mgr Małgorzata Margraf-Adamczyk
Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

pokój 303E
tel. +48 61 665 3937
email: office_clc@put.poznan.pl