LISTY EGZAMINACYJNE – I TERMIN LATO 2024

for English - click here

Drogi Studencie!

Otwierając dokument LISTY EGZAMINACYJNE dla swojego trybu studiów będziesz mógł odnaleźć wszystkie informacje dotyczące Twojego egzaminu z języka obcego. Wyszukaj swój numer indeksu, a dowiesz się kiedy, o której godzinie i w której sali odbywa się część pisemna i ustna egzaminu.

Przypominamy, że zgodnie z procedurą przeprowadzania egzaminu z języka obcego, należy przybyć na egzamin (zarówno na część pisemną i ustną) ok. pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że podany czas części ustnej egzaminu jest orientacyjny i może ulec przesunięciu. Ponadto kolejność osób uczestniczących w części ustnej egzaminu może ulec zmianie w przypadku nieobecności danego studenta. W takiej sytuacji do części ustnej egzaminu przystępuje kolejna osoba z listy.

Przypominamy również, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości z numerem PESEL.

Jeśli oznaczenia budynków są dla Ciebie niejasne – otwórz  mapę kampusu WARTA  i znajdź budynek na mapie.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z Kierownikami CJK ( kinga.komorowska@put.poznan.pl  oraz karol.matysiak@put.poznan.pl)

Życzymy powodzenia na egzaminie!