Tempus

Tempus

Tempus: 96/97

Utworzenie lub zmiana komórki ds. kształcenia ustawicznego na Politechnice Poznanskiej,Wrocławskiej i Gdanskiej.
Koordynatorem projektu ze strony SJO była mgr Liliana Szczuka-Dorna. Mgr Beata Lange, dr Lilianna Anioła-Jędrzejek oraz mgr Liliana Szczuka-Dorna uczestniczyły w projekcie.

Phare: 96/97

Cooperation and Expertise (CECE) - Creation of a Centre of European Network.
Koordynatorem projektu ze strony SJO była mgr Liliana Szczuka-Dorna. W projekcie uczestniczyły Politechniki Bułgarii, Słowacji, Rumunii oraz W. Brytanii. Mgr Irena Wojciechowska, mgr Dagmara Otto oraz mgr Liliana Szczuka-Dorna uczestniczyły w projekcie.

1997.09.17: Rydzyna k. Poznania

wsp_4b   wsp_5b   wsp_6b

Tempus - Nauczanie ustawiczne Partnerzy: Finlandia, W.Brytania, Francja, Rumunia

Leonardo daVinci: PL 98

Multimedia Distance English Course for Polish Users in Legal, Banking and Finance, Science and Technology, and Safety Training Sectors with Elements of European Union Regulations and Standards.

Koordynatorem projektu ze strony SJO była dr Lilianna Anioła-Jędrzejek a w projekcie uczestniczyli mgr Irena Wojciechowska, mgr Danuta Bogacka, mgr Barbara Wesołowska- -Marszałek, mgr Iwona Gajewska-Skrzypczak oraz partnerzy krajowi (PG, ITTI) i zagraniczni (University of Wolverhampton).

Leonardo daVinci: Polyvox99/2001

Projekt realizowały mgr Irena Waoekowiak, mgr inż. Dorota Żarnowska oraz dr Lilianna Anioła-Jędrzejek.

2000.05.12: Darlington College of Technology 2000.05.20: Oulainen Institute, Finlandia 2000.11.05: UK

wsp_3b   wsp_2b   wsp_1b

Principial Peter Shuker Executive Director Gary Gram Prof. Anna Cysewska - Sobusiak, prorektor ds. współpracy z zagranicą Kierownik SJO Liliana Szczuka-Dorna