Władze

 

dr Liliana Szczuka-Dorna
dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP
DYREKTOR CJK

PUT Prof.  dr  Liliana Szczuka-Dorna, is a graduate of Adam Mickiewicz University in Poznan, English School. Doctor in Applied Linguistics. She successfully completed postgraduate studies: Master of Business Administration, Methodology of English Language Teaching, and  Public Relations.  She is a sworn-in translator at the Ministry of Justice. She is the Director of  Center of Languages and Communication at PUT.

She conducts courses in English to Polish and international students at Poznan University of Technology: English for Academics, English for Special Purposes, Effective Presentations, Intercultural Communication.

She has coordinated and participated in many national and international projects: e.g. Tempus, Phare, Leonardo da Vinci: Magic, Erasmus + Badge, Nawa.

Professional interests: English Medium Instruction, specialized language teaching, interpersonal and intercultural communication, European educational programmes. She is the co-author of  the book “Introduction to Interpersonal Communication” (with Elżbieta Vendome) published by  Poznan University of Technology, Poznan, Poland. A member of different organizations including :

 • CercleS (European Confederation of Language Centers in Higher Education) – president 2016-2019 ,
 • SERMO (Polish Association of Academic Foreign Languages Centers) - president 2006-2014,
 • ICLHE-Integrating Content & Language in Higher Education.  


She can be reached at:  liliana.szczuka-dorna@put.poznan.pl

dr Barbara Sawicka
dr Barbara Sawicka
ZASTĘPCA DYREKTORA CJK

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Magister filologii angielskiej i doktor nauk humanistycznych w zakresie oceniania biegłości w języku obcym. Zastępca dyrektora CJK PP  od roku 2010.

Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego. Uczestniczy w konferencjach i szkoleniach zawodowych krajowych i zagranicznych. Autorka artykułów dotyczących nauczania oraz testowania języka specjalistycznego na uczelni wyższej. Autorka kursów on-line z zakresu języka specjalistycznego dla studentów elektrotechniki, energetyki i fizyki Politechniki Poznańskiej. Współautorka książki do nauki języka angielskiego dla studentów elektrotechniki English for Electrical Engineering (Publishing House of Poznan University of Technology, 2017).

Udział w programach krajowych i międzynarodowych::

 • Międzynarodowy projekt MAGICC (2011 -2014) - Badanie i rozwój kompetencji komunikacyjnych w języku akademickim w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym na studiach I i II stopnia.
 • Projekt Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (ECML) (2020- 2022) - Zastosowanie narzędzi CEFR w dydaktyce języków obcych - CEFR Companion Volume implementation toolbox (VITbox)
 • Uniwersytet Europejski EUNICE - European University for Customised Education (2021-2024).

Należy do organizacji:

 • PTN - Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
 • IATEFL - Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego
 • SERMO - Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych
 • CercleS - European Confederation of Language Centers in Higher Education
 • NULTE - Network of University Language Testers in Europe
mgr Małgorzata Bączyńska
mgr Małgorzata Bączyńska
ZASTĘPCA DYREKTORA CJK

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM ze specjalizacją w tłumaczeniach ustnych oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację w Collegium Civitas w Warszawie. Wiedzę z zakresu business and intercultural communication poszerzała jako visiting scholar na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Stern School of Business oraz na Uniwersytecie w Ciudad Real w Hiszpanii. Natomiast umiejętności dot. projektowania instruktażowego (ang. Instructional design) zdobyła w trakcie szkoleń organizowanych przez UAM.
Małgorzata Bączyńska pełni funkcję Zastępcy Dyrektora CJK od 2018 roku. Poza obowiązkami administracyjnymi prowadzi zajęcia ESP na studiach I i II stopnia,  Effective Presentations oraz jest autorką audycji radiowych w radiu Afera - Chit Chat form around the World.

Pasjonatka podróży, biegania i fotografii.

Udział w programach krajowych i międzynarodowych:

 • NAWA: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej, 2018-2020.
 • Badge: Becoming a Digital Global Engineer, 2019-2022.
 • EUNICE: European University for Customised Education, lider WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023.

Należy do organizacji:

 • CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education
mgr Kinga Komorowska
mgr Kinga Komorowska
Kierownik zespołu nr 1

Absolwentka Filologii Rosyjsko-Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w różnych grupach wiekowych i o różnym poziomie zaawansowania. Prowadzi zajęcia z frazeologii lotniczej dla studentów PP, zdobywających uprawnienia pilotów liniowych. Obecnie zaangażowana w projekt utworzenia na Politechnice Poznańskiej Centrum Egzaminacyjnego, będącego jednostką terenową Centrum Egzaminacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w którym będzie istniała możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ).

Poza pracą zawodową instruktorka spadochronowa - od 2015 członek Polskiej Kadry Narodowej w akrobacji spadochronowej FS4.

Udział w programach krajowych i międzynarodowych:

 • EUNICE: European University for Customised Education, WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023

Należy do organizacji:

 • CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education
 • SERMO - Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych
mgr Karol Matysiak
mgr Karol Matysiak
Kierownik zespołu nr 2

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i ESP w grupach o zróżnicowanym poziomie i wieku przygotowując do egzaminów FCE, CAE, IELTS i STANAG. Aktywny tłumacz pisemny i ustny, m.in. w latach 2015-2018 tłumacz w międzynarodowym projekcie „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®. Uczestnik szkoleń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Brał wielokrotnie udział w realizacji mobilności STA w ramach programu Erasmus+.

Pasjonat muzyki organowej i jazdy na rowerze.

Udział w programach krajowych i międzynarodowych:

 • EUNICE: European University for Customised Education, WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023

Należy do organizacji:

 • CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education