Data wydarzenia

Egzamin poprawkowy w sesji zimowej 2021/22 na studiach niestacjonarnych

19.02.2022 - Egzamin poprawkowy w sesji zimowej 2021/22 na studiach niestacjonarnych