Sekretariat dla studentów

Sekretariat dla studentów:

mgr Aneta Marciniak
Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

pokój 321 w budynku elektrycznym
tel. +48 61 665 2597
email: office_clc@put.poznan.pl

 

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.