Pracownia Innowacyjnej Edukacji

Koordynatorki - dr Weronika Krzebietke, mgr Aneta Antokolska
kontakt: weronika.krzebietke@put.poznan.pl; aneta.antokolska@put.poznan.pl
tel. 61 665 2613

 

MISJA I CELE PRACOWNI:

Pracownia Innowacyjnej Edukacji (PIE) powstała we wrześniu 2023 w odpowiedzi na potrzeby pracowników CJK w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata edukacji.
W zakresie działań PIE znalazły się następujące obszary:

  • udział w konferencjach i szkoleniach dydaktycznych w zakresie nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu języków obcych,
  • wsparcie pracowników CJK oraz pracowników innych jednostek PP w obszarze innowacyjnych metod dydaktycznych,
  • organizacja szkoleń podnoszących jakość kształcenia w CJK,
  • konsultacje metodyczne dla pracowników CJK,
  • współpraca z ekspertami w dziedzinie innowacji edukacyjnych,
  • sporządzenie Narzędziownika nowoczesnego wykładowcy CJK.

Obecnie Pracownia oferuje Pracownikom CJK oraz PP szkolenie stacjonarne Flip Blended Learning dotyczące wprowadzania metody klasy odwróconej przy użyciu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych wspomaganych SI.