Proces tworzenia egzaminu certyfikowanego na uczelni wyższej ACERT

Proces tworzenia egzaminu certyfikowanego na uczelni wyższej (ACERT)

Zapraszamy na seminarium:

Proces tworzenia egzaminu certyfikowanego na uczelni wyższej (ACERT)

które odbędzie się 23 października 2015r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.Celem naszego seminarium jest przede wszystkim:

1. Przedstawienie procesu tworzenia testu językowego ACERT certyfikowanego przez Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

2. Zaprezentowanie metod walidacji testów.

3. Praktyczne szkolenie w zakresie rozpoznawania poziomu B2, który jest wymogiem egzaminacyjnym dla studiów I stopnia.

Program konferencji składa się z dwóch części. W pierwszej części naszego seminarium planujemy obrady plenarne, a w drugiej sesję dla wykładowców języka angielskiego oraz sesję dla wykładowców języka niemieckiego. Równolegle do tych seminariów proponujemy warsztat dotyczący rozpoznawania poziomu B2 na podstawie standaryzowanych próbek języka angielskiego akademickiego i specjalistycznego. Całość zostanie podsumowana dyskusją.Językiem konferencji będzie język polski, angielski i niemiecki.Seminarium jest bezpłatne dla członków SERMO. Koszt seminarium dla osób niebędących członkami stowarzyszenia SERMO wynosi 60 zł, płatne na konto: Bank Zachodni WBK SA 6 oddział w Poznaniu, nr 42 1090 1362 0000 0001 0531 2423, tytułem Seminarium ACERT. Koszty dojazdu do Poznania oraz obiadu (ok. 15-20 zł) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

PLAN SEMINARIUM

PLAN KAMPUSU PIOTROWO

PREZENTACJE Z SEMINARIUM ACERT:

1. mgr Barbara Sawicka - "Testowanie i walidacja testów"

2. mgr Anna Górska - "Certyfikowany egzamin końcowy ACERT"

3. mgr Dagmara Otto - "ACERT - rozumienie tekstu ze słuchu"

4. mgr inż. Krystyna Ciesielska - "Analiza zadania czytanie ze zrozumieniem"

5. mgr Aleksander Kubot - "Gramatyka i słownictwo"

6. mgr Ewa Hołubowicz - "Guided Writing - ACERT"

7. dr Anna Raulinajtys i mgr Zofia Szczepaniak - "Egzamin ACERT - część ustna"

 

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów

Barbara Sawicka