Sprawy w CJK

Dyrektor CJK

dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP
pokój 302, tel. 61 665 2491
liliana.szczuka-dorna@put.poznan.pl

 •     Sprawy pracowników
 •     Zaliczenie komisyjne
 •     Kontakt z Samorządem Studenckim
 •     Kontakt z Kołami Naukowymi i innymi organizacjami

Zastępcy Dyrektora CJK

dr Barbara Sawicka
pokój 319, tel. 61 665 2554
barbara.sawicka@put.poznan.pl

 • Plany zajęć oraz siatki godzin
 • Sprawy studentów studiów stacjonarnych
 • System USOS (razem z mgr inż. P. Haltem)

 

mgr Małgorzata Bączyńska
pokój 319, tel. 61 665 2554
malgorzata.baczynska@put.poznan.pl

 • Plany zajęć oraz siatki godzin
 • Przydział studentów do grup
 • Sprawy studentów studiów niestacjonarnych
 • System USOS (razem z mgr inż. P. Haltem)

Kierownicy zespołów:

Kierownik zespołu nr 1
mgr Kinga Komorowska
pokój 318, tel. 61 665 2792
kinga.komorowska@put.poznan.pl

 • Przydzielanie zastępstw
 • Egzaminy w sesjach

 

Kierownik zespołu nr 2
mgr Karol Matysiak
pokój 318, tel. 61 665 2792
karol.matysiak@put.poznan.pl

 •  Przydzielanie zastępstw
 •  Egzaminy w sesjach

Sekretariat dla pracowników:
mgr Katarzyna Jesse
pokój 302, tel. 61 665 2491
katarzyna.jesse@put.poznan.pl


Sekretariat dla studentów:
mgr Aneta Marciniak
pokój 321, tel. 61 665 2597
office_clc@put.poznan.pl


Biblioteka:
mgr Aneta Marciniak
pokój 321, tel. 61 665 2597
aneta.marciniak@put.poznan.pl

 • Biblioteka CJK
 • Certyfikaty ACERT

Pracownie CJK/Koordynatorzy Pracowni:

Pracownia egzaminów
mgr Alicja Lamperska
pokój 320, tel. 61 665 2853
alicja.lamperska@put.poznan.pl


Pracownia E-learning
mgr Krzysztof Olszewski
pokój 324, tel. 61 665 2793
krzysztof.olszewski@put.poznan.pl

mgr Joanna Skrobała
pokój 316, tel. 61 665 2705
joanna.skrobala@put.poznan.pl


Pracownia English Medium Instruction (EMI)
dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP
pokój 302, tel. 61 665 2491
liliana.szczuka-dorna@put.poznan.pl

dr Katarzyna Matuszak
pokój 324, tel. 61 665 2793
katarzyna.matuszak@put.poznan.pl


Pracownia Innowacyjnej Edukacji
mgr Aneta Antokolska
dr Weronika Krzebietke
pokój 304, tel. 61 665 2613
aneta.antokolska@put.poznan.pl
weronika.krzebietke@put.poznan.pl

 

Pracownia języka pisanego
mgr Nuala Mederski
pokój 324, tel. 61 665 2793
nuala.mederski@put.poznan.pl

   
Pracownia języka polskiego
mgr Barbara Tarko
pokój 324, tel. 61 665 2793
barbara.tarko@put.poznan.pl

mgr Justyna Połomka
pokój 316, tel. 61 665 2705
justyna.polomka@put.poznan.pl

    
Pracownia kształcenia umiejętności miękkich
mgr Izabela Cichocka
pokój 316, tel. 61 665 2705
izabela.cichocka@put.poznan.pl


Pracownia kursów komercyjnych
mgr Beata Osuch
pokój 304, tel. 61 665 2613
beata.osuch@put.poznan.pl


Pracownia tłumaczeń
mgr Anna Martynow
pokój 304, tel. 61 665 2613
anna.martynow@put.poznan.pl

 


Inne:

Olimpiada Języka Angielskiego 
dr Edyta Olejarczuk
pokój 324, tel. 61 665 2793
edyta.olejarczuk@put.poznan.pl


Konkursy dla studentów
mgr Agata Janicka
pokój 304, tel. 61 665 2613
agata.janicka@put.poznan.pl


Problemy informatyczne i techniczne w CJK
mgr inż. Piotr Halt
pokój 305, tel. 61 665 2596
piotr.halt@put.poznan.pl


Centrum Języków i Komunikacji znajduje się w budynku A.3 (budynek Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, budynek bez zegara)


e-mail: office_clc@put.poznan.pl