Sekretariat dla pracowników

Sekretariat dla pracowników:

mgr Katarzyna Jesse
Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

pokój 302E
tel. +48 61 665 2491
email: katarzyna.jesse@put.poznan.pl

 

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Godziny pracy w okresie lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.