Języka pisanego

Koordynator - mgr Nuala Mederski
kontakt: nuala.mederski@put.poznan.pl
Tel. 61 665 2793


MISJA I CELE PRACOWNI:

 • Podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników i studentów na wszystkich wydziałach i poziomach nauczania w zakresie języka obcego pisanego.
 • Propagowanie i nauczanie specyficznych aspektów angielskiego języka pisanego w postaci różnorodnych form pisemnych i wypowiedzi naukowych, np. dysertacji, artykułów naukowych, a także korespondencji komercyjnej
 • Dostarczanie praktycznych narzędzi do nauki pisania
 • Zapewnienie wsparcia metodycznego w zakresie nauczania pisania w języku docelowym
 • Umożliwienie studentom i pracownikom indywidualnych konsultacji
 • Przygotowywanie i przeprowadzenie kursów dotyczących różnych aspektów pisania
 • Tworzenie programów nauczania z zakresu języka obcego pisanego

PRACOWNIA OFERUJE NASTĘPUJĄCE KURSY:ACADEMIC WRITING dla pracowników i doktorantów

 • Formy pisane oraz zagadnienia przydatne w pracy naukowej: od logicznego układu pracy, przez pisanie paragrafów, do streszczeń, abstraktów, artykułów, z uwzględnieniem różnych formatów dokumentacji materiałów źródłowych
 • Narzędzia do łączenia elementów prac w spójną całość: struktury gramatyczne, słownictwo akademickie

Kursy dla studentów I, II i III stopnia

 • I STOPIEŃ – kursy uzupełniające dla wybranych kierunków, poza nauczaniem pisania w ramach lektoratu
 • II STOPIEŃ – blok pisania akademickiego we wszystkich grupach na wszystkich kierunkach
 • III STOPIEŃ – kursy dla doktorantów

Kursy pisania korespondencji

 • Korespondencja dla pracowników administracji
 • Korespondencja dla poszczególnych kierunków (Zarządzanie i Logistyka)
 • Zakres: praktyczne przygotowanie z zakresu formalnej korespondencji użytkowej

ZESPÓŁ PROWADZI:

 • konsultacje indywidualne
 • kursy korespondencji komercyjnej dla pracowników administracyjnych oraz naukowych
 • kolejne edycje kursów pisania akademickiego dla publikujących i zaczynających publikować pracowników naukowych
 • warsztaty z udziałem specjalistów z Wielkiej Brytanii i USA.

Oferta Pracowni Języka Pisanego

 • Oferta dla studentów
  • Academic Writing in English
  • Writing for Management and Logistics
  • Academic English in Research and Argumentation
 • Oferta dla doktorantów
  • Writing Course for PhD Students
  • Formal Correspondence in English
  • Academic English in Research and Argumentation
 • Oferta dla pracowników
  • Academic Writing in English
  • Formal Correspondence in English

Załączniki: