Plany zajęć na studiach stacjonarnych

PLAN ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH, semestr zimowy 2022/2023

CLASS SCHEDULE - FULL-TIME STUDIES, winter semester 2022/2023