Authored on

23.03.2023
KONKURS: Doświadczenie mniejszości/ COMPETITION: Minority experience

„Doświadczenie mniejszości: Konkurs na esej w języku angielskim”

Z okazji obchodów 70-lecia Centrum Języków i Komunikacji zapraszamy wszystkie osoby studiujące, które uważają się za przynależące do grupy mniejszościowej wewnątrz większej społeczności studenckiej Politechniki Poznańskiej do wzięcia udziału w konkursie na esej w języku angielskim „Doświadczenie mniejszości: Konkurs na esej w języku angielskim".

Esej powinien być odpowiedzią na następujący prompt:
Opisz swoje doświadczenia (pozytywne i/lub negatywne) oraz wyzwania z którymi się mierzysz będąc na uniwersytecie jako osoba przynależąca do grupy mniejszościowej. Napisz w jaki sposób chciał/chciałabyś aby uniwersytet Ci pomógł i co można Twoim zdaniem zrobić, aby Politechnika Poznańska była bardziej wspierającym środowiskiem w przyszłości.

Konkurs rozpoczyna się w czwartek 23 marca 2023 r.
Termin nadsyłania prac upływa w niedzielę 30 kwietnia 2023 r, o godzinie 23:59.

Prześlij swój esej w dokumencie MS Word używając następującego linku do zadania w eKursach https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=31328

Autor/autorka najlepszego eseju otrzyma atrakcyjną nagrodę. Nagroda zostanie wręczona 18 maja 2023r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych dokumentach.

__________________________________________________________________________________________________________________________

“The minority experience: English essay writing competition”

To celebrate the 70th anniversary of the Centre of Languages and Communication, we invite all students who consider themselves members of a minority group within the larger PUT student community to take part in this English essay writing competition “The minority experience: English essay writing competition”.

The essay should be an answer to the following prompt:
Describe your experiences (positive and/or negative) and challenges you have faced while in university as a minority. Write about how you wish the university could help you and what could be done to make the university a more supportive environment in the future, in your opinion.

The competition starts on Thursday, 23 March 2023.
The deadline for submissions is Sunday, 30 April 2023, 11:59pm.

Please submit your essay as a Word document using the following eKursy link and submission box: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=31328

The best essay winner will receive an attractive prize. The prize will be awarded on May 18, 2023, at CLC, during a small celebration event.

Detailed information can be found in the documents below.

Załącznik

PL