NAWA

http://www.clc.put.poznan.pl/images/pasek%20z%20textem%20new.jpg

 

Projekt: „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej”.

 

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej uzyskało dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAWA) w kwocie 491.644,80 PLN na realizację projektu: „Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej”.

 

Termin projektu - 05.11.2018r. - 30.03.2021r.

 

Nabór uczestników kursów będzie prowadzony na poszczególnych wydziałach PP oraz w jednostkach administracyjnych.

Zapraszamy do udziału!

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

Zadanie 1. Przygotowanie i organizowanie szkoleń - EMI (English Medium Instruction) dla pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy prowadzą zajęcia na studiach w języku angielskim na PP.

 

Koordynator:

dr Liliana Szczuka-Dorna - liliana.szczuka-dorna@put.poznan.pl

Pomoce dydaktyczne:

1. Szczuka–Dorna L., Vendome E., 2017. Introduction to Interpersonal Communication, Poznan Publishing House of Poznan University of Technology

2. „Longman Collocations Dictionary and Thesaurus” Wyd. Pearson 2013

http://www.clc.put.poznan.pl/images/zad1-ksiązki%20małe.jpg

 

Terminy kursów:

Kurs 1. 02.04-05.04.2019 r.

Kurs 2. 09.04-12.04.2019 r.

Kurs 3. 16.04-17.04, 25-26.04.2019 r.

Kurs 4. 07.05-10.05.2019 r.

Kurs 5. 20.05, 22-24.05.2019 r.

Kurs 6. 28.05-31.05.2019 r.

Kurs 7. 11.06-14.06.2019 r.

Kurs 8. 14.06, 17-18.06, 24.06.2019 r.

Kurs 9. 01-04.07.2019 r.

Kurs 10. 01-04.07.2019 r.

Kurs 11. 08-11.07.2019 r.

Kurs 12. 08-11.07.2019 r.

Kurs 13. 22-25.10.2019 r.

Kurs 14. 28-30.10.2019 r.

Kurs 15. 19-22.11.2019 r.

Kurs 16. 03-06.02.2020 r.

Kurs 17. 17-20.02.2020 r.

Kurs 18. 17-20.02.2020 r.

Kurs 19. 24-27.02.2020 r.

Kurs 20. 24-27.02.2020 r.

 

 

Zadanie 2. Komunikacji w środowisku wielokulturowym dla pracowników naukowo-dydaktycznych PP.

Koordynator:

mgr Anna Górska – anna.gorska@put.poznan.pl

 

Pomoce dydaktyczne:

1.       Dignen B., Communicating Across Cultures. 2015 Cambridge University Press.

2.       Grammar Practice for Upper-Intermediate with key wyd. Pearson, D.Powell.

 http://www.clc.put.poznan.pl/images/zad%202.jpg

Terminy kursów:

Kurs 1. 03-07.06.2019 r.

Kurs 2. 10-14.06.2019 r.

Kurs 3. 24-27.06.2019 r.

 

Zadanie 3. Język polski dla pracowników i studentów zagranicznych PP.

Koordynator:

mgr Barbara Tarko – barbara.tarko@put.poznan.pl

 

Pomoce dydaktyczne:

1.       Prizel-Kania, Po polsku po Polsce, Avalon Kraków 2015

2.       Stelmach A., Czytaj krok po kroku t.1, t.2, Kraków 2018

http://www.clc.put.poznan.pl/images/polski%20ksiązki%20małe.jpg

 

Terminy kursów:

Kurs 1. 13.05-17.05.2019 r.

Kurs 2. 10.06-14.06.2019 r.

 

Zadanie 4. Kompetencje komunikacyjne i językowe w dziekanacie na wydziałach PP.

 

Koordynator:

mgr Karolina Całka – karolina.calka@put.poznan.pl

 

Pomoce dydaktyczne:

1.       Pearson English Graded Readers Level B2/C1

2.       Gore S., Smith G. D., English for Socializing and small talk, Wyd. BC Edu 2019

http://www.clc.put.poznan.pl/images/zad%204.jpg

Terminy kursów:

Kurs 1. 03-07.06.2019 r.

Kurs 2. 10-14.06.2019 r.

Kurs 3. 03-04.12.2020 r.

Kurs 4. 10-11.12.2020 r.

Kurs 5. 28-29.01.2021 r.

 

Zadanie 5. Wizyty studyjne na Uniwersytecie w Cambridge (W.Brytania).

Zadanie 6. Wizyty studyjne na Uniwersytecie w Viadrinie (Niemcy).

 

Zadanie 7. Międzynarodowa konferencja „English Medium Instruction at European Universities”.

 

NOWY TERMIN Konferencji 18-19.02.2021 r.

Politechnika Poznańska 

http://www.clc.put.poznan.pl/images/Pocztówka%20obie%20strony%2018-19.02.2021.jpg