Wnioski do pobrania

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Regulaminem Studiów I i II stopnia obowiązującym od 2019/2020, decyzję dotyczącą uznania zaliczeń i egzaminów uzyskanych z przedmiotów przed wznowieniem studiów oraz na innych uczelniach, wydziałach, kierunkach studiów podejmuje Dziekan Wydziału.

(Regulamin Studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r  § 17 oraz § 28)

 

Wnioski dotyczące innych spraw przyjmowane są e-mailem: office_clc@put.poznan.pl

Dokumenty do pobrania:

Załączniki: