THE IMPACT OF LANGUAGE ASSESSMENT ON EDUCATION AND EMPLOYMENT POLICY Będlewo 2011

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniach od 11 do 13 maja 2011 roku, w Będlewie pod Poznaniem, odbędzie się konferencja „The Impact of Language Assessment on Education and Employment Policy” . Organizatorami tegorocznej konferencji jest Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO, Fundacja Instytut Jakości w Edukacji oraz Studium Języków Obcych Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie składa się z dwóch części teoretycznej i warsztatów, które odbędą się we wrześniu.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli Studium Języków Obcych uczelni wyższych, Stowarzyszeń Nauczycieli oraz Metodyków, Centrów Edukacyjnych oraz Ośrodków Certyfikujących.W związku ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi w Europie i integracją w ramach Unii Europejskiej, międzynarodową działalnością gospodarczą i mobilnością pracowników, czy też programami międzynarodowej wymiany studentów, możemy zaobserwować rosnącą rolę oceniania w procesie nauczania języków obcych. Co więcej, dostrzega się, że wykorzystanie w tym celu odpowiednich środków wspomaga autonomię uczniów.Głównym motywem tegorocznej konferencji jest ocena kompetencji językowych studentów oraz uczniów dorosłych. Ponadto poruszona zostanie kwestia podjęcia trudu utworzenia ujednoliconego certyfikatu dla uczelni wyższych w Polsce, który mógłby zastąpić inne uznawane certyfikaty. Konferencja The Impact of Language Assessment on Education and Employment Policy koncentruje się wokół następujących zagadnień:
 
 1. Opracowanie systemów oceniania dla uczelni wyższych w Polsce.
 2. Główne założenia systemu oceniania.
 3. Ocenianie kompetencji językowych w nauczaniu języka specjalistycznego.
 4. Europejskie Portfolio Językowe i jego znaczenie dla systemu oceniania.
 5. Nowe technologie w ocenianiu: testowanie za pomocą komputera a techniki tradycyjne.
 6. Ocenianie uczniów dorosłych- sztuka tworzenia dobrego testu.
 7. Rola oceniania w nauczaniu języków obcych.
 8. Położenie nacisku na jakość w procesie oceniania- podwyższanie standardów.
 9. Cele i metody oceniania.
 10. Testy diagnostyczne w nauczaniu języków obcych.
 11. Rola samooceny w procesie uczenia się.
 12. Zbieranie i analizowanie wyników oceniania.
 13. Porównanie metody jakościowej i ilościowej w ocenianiu.
 14. Dostosowywanie certyfikatów językowych do potrzeb pracowników i pracodawców.
 15. Audyt językowy jako narzędzie do opracowania i wdrożenia odpowiedniej polityki językowej.

W zamyśle Organizatorów konferencja ma służyć przede wszystkim wymianie myśli i doświadczeń w zakresie oceniania kompetencji językowej uczniów dorosłych, jak i tworzenia certyfikatów językowych odpowiadających potrzebom rynku. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu prelekcje, warsztaty oraz dyskusje panelowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Co więcej, konferencja będzie znakomitą okazją do bezpośrednich spotkań z autorami podręczników i poradników z zakresu oceniania, odwiedzenia stanowisk wiodących wydawców i ośrodków certyfikujących oraz zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydawniczymi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!Komitet Organizacyjnymgr Karolina Dworekmgr Iwona Gajewska- Skrzypczakmgr Agata Jankiewiczmgr Dominika Łęska

 

Zapraszamy na stronę internetową konferencji