OD MYŚLI DO SŁOWA – JĘZYKI OBCE W DYDKATYCE I NAUCE XXI WIEKU Poznań 2013

OD MYŚLI DO SŁOWA – JĘZYKI OBCE W DYDKATYCE I NAUCE XXI WIEKU Poznań 2013

  1. „Od myśli do słowa – języki obce w dydaktyce i nauce XXI wieku”

 

Obchodom 60-lecia CJK towarzyszyła konferencja naukowo-dydaktyczna „Od myśli do słowa – języki obce w dydaktyce i nauce XXI wieku”. Konferencja odbyła się w dniach od 24 do 25 maja 2013 roku w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej.

Głównym motywem konferencji było nauczanie języka obcego specjalistycznego na Wyższych Uczelniach Technicznych w Polsce. Obrady toczyły się w ramach ośmiu sekcji tematycznych:
  1. E-learning w nauczaniu języka specjalistycznego
  2. Przygotowanie programu nauczania języka specjalistycznego
  3. Nauczanie języka akademickiego na różnych poziomach studiów: studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia (doktoranckie)
  4. Testowanie i ewaluacja wiedzy studentów
  5. Psychologiczne aspekty pracy lektorów na uczelniach
  6. Różnice interkulturowe: między teorią a praktyką.
  7. Polityka językowa w Europie
  8. CLIL - zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w nauczaniu na wyższej uczelni
Głównymi prelegentami byli wykładowcy Wydziału Anglistyki UAM: dziekan WA UAM prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, która wygłosiła referat „O wymieraniu języków świata”, prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub z wykładem pt. „Ewolucja podejścia do nauczania języka dla celów specjalistycznych”, prof. dr hab. Krystyna Droździał-Szelest z referatem „Teachers’ work is never done: Some reflections on the role of foreign language teachers (LSP) in the 21st century” oraz Rob Dean z wydawnictwa Pearson z prezentacją „Developing digitally – the Journey from Refugee to Immigrant”. Swoje referaty przedstawili również prelegenci z zagranicy, tacy jak Geoff Tranter, Evan Frendo, Brigitte Forster Vosicki, Martin Beck, Tamara Sidorova czy Natalia Vovchasta oraz wykładowcy języków obcych z uczelni medycznych, technicznych czy przyrodniczych z całego kraju.

Referaty wygłoszone w czasie konferencji zostały wydane w tomie monograficznym pod tytułem: „Modern Approaches to LSP: Selected Issues In Teaching Adults At Higher Educational Level”, ISBN 978-83-916072-7-5.

 

Prezentacja Rob Dean - pobierzGaleria zdjęć