Era Inżyniera

Era Inżyniera

Projekt Era Inżyniera

Projekt Era Inżyniera realizowano na Politechnice Poznańskiej w latach 2008-2012 z dofinansowaniem ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Głównym celem przedsięwzięcia było dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, a przede wszystkim rynku pracy oraz poprawa jakości edukacyjnej Politechniki Poznańskiej.

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Era inżyniera”, było opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ramach programu pracownicy CJK PP przygotowali 13 kursów językowych z zakresu języka specjalistycznego. W tym samym czasie w CJK PP miały miejsce następujące działania:

  • zainstalowanie platformy Moodle tj. platformy internetowej typu „open source” przeznaczonej do prowadzenia procesu kształcenia na odległość
  • przygotowanie serii kursów online, których tematyka obejmowała: rozwijanie umiejętności miękkich oraz zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w językach angielskim i niemieckim dla studentów wszystkich kierunków PP.
  • opracowanie wirtualnych kursów języka angielskiego English for SpecificPurposes dla kierunków Mechatronika, Transport Lotniczy, Energetyka, Mechanika, udostępnionych na platformie Moodle
  • opracowanie i prowadzenie przez pracowników dydaktycznych CJK PP kursów dotyczących rozwijania umiejętności miękkich w językach angielskim, niemieckim i francuskim (SoftSkills- warsztaty umiejętności miękkich z zakresu rynku pracy)