Ling@netWork

Ling@netWork

Lingu@net WorldWide to wielojęzyczny portal zawierający linki do stron inernetowych i zasoby online związane z nauką języków obcych. Zgromadzone tu zasoby pochodzą z całego świata. Lingu@net World Wide umożliwia dostęp do ponad 3,500 skatalogowanych stron internetowych. Lingu@net WorldWide oferuje osobom dorosłym pomoc w samodzielnej nauce, doskonaleniu umiejętności i nawiązywaniu kontaktów z innymi uczącymi się. Działy zostały przygotowane przez specjalistów z całej Europy, zajmujących się nauczaniem języków obcych w trzech obszarach: j. obcy w pracy, w dziennikarstwie i literaturze. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Lifelong Learning – „Uczenie się przez całe życie”. Projekt na celu:
  • zwiększenie zasięgu dzięki nowym językom dostępu (z uwzględnieniem najbardziej popularnych języków świata)
  • zwiększenie liczby skatalogowanych stron
  • wspieranie dorosłych, którzy uczą się języków obcych.
Lingu@net WorldWide jest bezpłatny i nie wymaga logowania się. Projekt Lingu@net prowadzony jest od stycznia 2013 r. do grudnia 2014 r. Osoby, które są odpowiedzialne za projekt w Centrum Języków i Komunikacji to dr Liliana Szczuka-Dorna, mgr Edyta Olejarczuk, mgr Justyna Połomka i mgr Karol Matysiak.

W lutym 2013 r. odbyło się spotkanie partnerów, w którym wzięła udział mgr Edyta Olejarczuk.

Projekt jest koordynowany przez The Languages Company (Wielka Brytania) oraz UniversidadPolitécnica de Madrid (Hiszpania).