Biblioteka
biblioteka CJiK

Biblioteka Centrum Języków i Komunikacji

Biblioteka CJK dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym z zakresu literatury technicznej wykorzystywanym do nauki języków obcych na poszczególnych kierunkach studiów PP. Ma tytuły z wielu dziedzin nauk ścisłych, m.in. techniki, inżynierii, architektury, budownictwa, a także księgozbiór metodyczny, wspierający rozwój naukowy pracowników dydaktycznych CJK.
Wszystkie pozycje książkowe Biblioteki CJK skatalogowane są w systemie bibliotecznym Horizon i możliwe do wyszukania w katalogu Biblioteki Politechniki Poznańskiej pod poniższym linkiem.

https://pp-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?index=.GW&term=

Biblioteka CJK współpracuje z Biblioteką PP w zakresie organizacji szkoleń, bazy publikacji pracowników SIN, zakupów do zasobów on-line. W zasobach on -line Biblioteki PP dostępna jest prenumerata anglojęzycznego czasopisma Language and Intercultural Communication oraz książka The Handbook of English for Specific Purposes.
Studenci i pracownicy PP posiadający aktywną kartę biblioteczną mają dostęp do katalogu i zasobów on-line również z komputerów domowych. (system HAN)   

Biblioteka CJK prenumeruje czasopisma dostępne na miejscu, takie jak:  BBC Science Focus, The Teacher, E-Mentor, Głos Politechniki, Deutschland Edition.   


Biblioteka CJK otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

mgr Aneta Marciniak
Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej
ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

pokój 321E
tel. + 48 61 665 2597
aneta.marciniak@put.poznan.pl