Data dodania

30.06.2022
KONKURS NA 3 STANOWISKA LEKTORA J.ANGIELSKIEGO

Za zgodą JM Rektora Politechniki Poznańskiej Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na 3 stanowiska Lektora języka angielskiego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, filologia angielska.

Zatrudnienie w Centrum Języków i Komunikacji od 01.10.2022 r. do 31.08.2023 r.
Umowa o pracę na czas określony.

PL