EDUKACJA CZYNI CZŁOWIEKA ETYCZNYM Będlewo 2005

EDUKACJA CZYNI CZŁOWIEKA ETYCZNYM Będlewo 2005

W dniach 19-21.05.2005 roku w Będlewie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna

pod hasłem: EDUKACJA CZYNI CZŁOWIEKA ETYCZNYM
 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Iwona Gajewska-Skrzypczak

Danuta Kaczmarek

Beata Skwarska

Wacław Szczepaniak

sekretarz: Urszula Mińska-Marciniak
 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Etyka w nauczaniu oraz uczeniu się.

2. Model nauczania/uczenia się języków obcych.

3. Nowe technologie w nauczaniu.

4. Kształcenie interkulturowe.

5. Materiały dydaktyczne.

6. Programy krajowe i międzynarodowe.

7. Jakość kształcenia-organizacja oraz metody.

8. Miejsce i rola studenta w kształceniu.

9. Wielokulturowość i jej język.
 

 

KALENDARZ KONFERENCJI

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa i tytułu referatu: 31.03.2005

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa: 31.03.2005

Termin nadsyłanie kompletnego tekstu referatu: 31.04.2005

Termin nadsyłania potwierdzonego zgłoszenia uczestnictwa oraz dokonania wpłaty: 31.04.2005
 

 

WYMOGI DOTYCZĄCE REFERATU

Objętość tekstu nie powinna przekroczyć 10 stron wydruku przy założeniach: czcionka Times New Roman, wielkość 12.

Do wydruku nalezy dołączyć dyskietkę z zapisem referatu w formacie edytora Word.

Prezentacja referatu nie powinna przekroczyć 20 minut.
 

 

KOSZT UCZESTNICTWA

490 zł - pobyt trzydniowy

100 zł - pobyt jednodniowy, materiały, wyżywienie

 

Nalezy wpłacać na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 VI Oddział w Poznaniu