E-learning

Koordynator - mgr Krzysztof Olszewski
kontakt: krzysztof.olszewski@put.poznan.pl
Tel. 61 665 2793

Koordynator - mgr Joanna Skrobała
kontakt: joanna.skrobala@put.poznan.pl
Tel. 61 665 2705

 

CELE i ZADANIA: 

  • Wsparcie techniczne: Zapewniamy ciągłe wsparcie techniczne w zakresie obsługi platformy eKursy PP.
  • Szkolenia dla kadry akademickiej: Oferujemy szkolenia z zakresu projektowania i prowadzenia zajęć online, wykorzystywania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych oraz praktyk związanych z e-learningiem.
  • Tworzenie zasobów edukacyjnych: Projektujemy interaktywne materiały dydaktyczne, wspomagające procesy nauczania i uczenia się, odpowiadające specyfice kierunków i kursów oferowanych na Politechnice.

Zachęcamy zarówno studentów, jak i pracowników PP do korzystania z otwartego kursu "English in a Technical Context" przygotowanego przez lektorów CJK.


Adres kursu: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=20730