Data dodania

13.12.2021
VITbox Project

logo

Zastosowanie narzędzi CEFR w dydaktyce języków obcych - CEFR Companion Volume implementation toolbox (VITbox)
Projekt Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych (European Centre for Modern Languages ECML)

Cele projektu
   1. Stworzenie bazy zasobów w formie cyfrowej, które będą stanowiły przykłady zastosowania nowych koncepcji i pojęć przedstawionych w dodatku/rozszerzeniu do ESOKJ (CEFR Companion Volume) w dydaktyce języka obcego w środowisku akademickim i zawodowym.

  • Użytkownicy:  nauczyciele prowadzący szkolenia dydaktyków j. obcych (teacher trainers) oraz nauczyciele dla celów samokształcenia.
  • Materiały: w języku angielskim i francuskim, z przykładami pochodzącymi z nauczania różnych języków obcych.
  • Dostępność: publiczna z możliwością adaptowania materiałów na własne potrzeby szkoleniowe oraz dydaktyczne.

   2. Stworzenie bazy bibliograficznej związanej z omawianymi zagadnieniami mediacji, interakcji, komunikacji zdalnej i różnojęzyczności.

Główne zagadnienia

  • Planowanie kursu
  • Nauczanie, uczenie się i ocenianie
  • 4 działania językowe: recepcja, produkcja, mediacja i interakcja
  • 4 sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie
  • Komunikacja w trybie zdalnym
  • Różnojęzyczność (plurilingualism)

Uczestnicy projektu
  Koordynator projektu:
     Dr Johann Fischer, Georg-August-Universität Göttingen, UNIcert

  Uczestnicy projektu:
    Dr Laurent Rouveyrol, Université Grenoble Alpes, CLES
    Dr Barbara Sawicka, Politechnika Poznańska, SERMO
    Dr Julia Zabala-Delgado, Universitat Politècnica de València, ACLES

więcej informacji:  kliknij tutaj

PL