Geschrieben am

12.08.2022
Test poziomujący
W celu zapisania do grupy, wymagane jest wcześniejsze wypełnienie testu poziomującego znajdującego się  na stronie https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=23865.
Po wykonaniu testu należy wybrać grupę odpowiadającą przedziałowi punktowemu uzyskanemu na teście. Do testu można podejść tylko raz

 

 

PL