NAUCZANIE JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH-WYZWANIEM CZASU Będlewo 2003

NAUCZANIE JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH-WYZWANIEM CZASU Będlewo 2003

W dniach 6-8 czerwca 2003 roku w Będlewie odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna

pod hasłem: NAUCZANIE JĘZYKÓW SPECJALISTYCZNYCH-WYZWANIEM CZASU
 

 

KOMITET HONOROWY

Minister Edukacji - dr Krystyna Łybacka

Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Stefan Mikołajczak

JM Rektor Politechniki Poznańskiej - prof. Jerzy Dembczyński

prof. Waldemar Pfeiffer

prof. Weronika Wilczyńska
 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Liliana Szczuka-Dorna

Wacław Szczepaniak

Iwona Gajewska-Skrzypczak

Danuta Kaczmarek

sekretarz: Urszula Mińska-Marciniak
 

 

TEMATYKA KONFERENCJI

1. Tłumaczenia a języki specjalistyczne.

2. Wielokulturowość i jej język.

3. Języki specjalistyczne i komunikacja multimedialna.

4. Ćwiczenia sprawności języków specjalistycznych.

5. Aspekty pedagogiczne nauczania języków specjalistycznych.

6. Formy doskonalenia zawodowego w nauczaniu jezyków specjalistycznych.

7. Nauczanie języków specjalistycznych-quo vadis?

8. Aspekt komunikacyjny w nauczaniu języków specjalistycznych.

9. Stowarzyszenia językowe krajowe i zagraniczne - cele i znaczenie.