Registration for the exam

Registration for the exam in the summer session of the academic year 2021/2022

Registration for the exam: April 25, 2022 - June 05, 2022

 First-attempt exams:

Full-time studies:  June 20 - 22, 2022 (Monday - Wednesday)
Part-time studies: June 25, 2022 (Saturday)

 

Registration for the retake exam: June 20 - September 04, 2022

 Retake exams:

Part-time studies: September 17, 2022 (Saturday)
Full-time studies:  September 19-20, 2022 (Monday - Tuesday)

 

1. Students register for the exam using the university's eKursy platform: https://ekursy.put.poznan.pl/

NOTE: There is separate registration for the exam on the first-attempt date and for the retake exam.

2. Part-time students who want to take the ACERT certified exam must report their decision to the CLC Heads of Sections at the e-mail addresses kinga.komorowska@put.poznna.pl AND karol.matysiak@put.poznan.pl by June 05, 2022.

3. Information about assignment to the Examination Board (EB) and the time of the exam for each student will be published on the eKursy platform no later than a week before the exam is held as well as on the CLC website in the EXAM REGISTRATION section (ZAPISY NA EGZAMIN).

 

In case of problems with registration, please contact: piotr.halt@put.poznan.pl 

Zapisy na egzamin w sesji letniej roku akademickiego 2021/2022

Zapisy na egzamin: 25.04.2022 -  05.06.2022

 Egzaminy w I terminie:

Studia stacjonarne:         20-22.06.2022 (poniedziałek - środa)
Studia niestacjonarne:   25.06.2022 (sobota) 

 

Zapisy na egzamin poprawkowy: 20.06 - 04.09.2022

 Egzaminy poprawkowe:

 Studia niestacjonarne:   17.09.2022 (sobota)
 Studia stacjonarne:         19-20.09.2022 (poniedziałek - wtorek)

 

1. Studenci zapisują się na egzamin korzystając z uczelnianej platformy eKursy: https://ekursy.put.poznan.pl/

UWAGA! Obowiązują osobne zapisy na egzamin w terminie pierwszym oraz na egzamin poprawkowy.

2. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy chcą przystąpić do egzaminu certyfikowanego ACERT muszą zgłosić swoją decyzję Kierownikom CJK na adresy mailowe kinga.komorowska@put.poznan.pl ORAZ karol.matysiak@put.poznan.pl do dnia 05.06.2022

3. Informacje o przydziale do Komisji Egzaminacyjnej (KE) oraz godzinie egzaminu dla każdego studenta zostaną opublikowane najpóźniej na tydzień przed egzaminem na platformie eKursy oraz na stronie internetowej CJK w zakładce ZAPISY NA EGZAMIN.

 

W przypadku problemów z zapisami proszę o kontakt: piotr.halt@put.poznan.pl